กรอกใบสมัครเรียน
โรงเรียนศิริรัตน์บริบาลเชียงใหม่ (โรงเรียนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 15/37-38 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel.053-328665 มือถือ 086-4617120 , 086-4317220 , 088-2582070
1. กรอกใบสมัคร
2. รอรับการติดต่อกลับทั้งทางอีเมล์และโทรศัพท์
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดกำหนดวันเวลาเรียนและข้อมูลการโอนเงินให้ท่าน
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
เลขที่บัตรประชาชน
วันเกิด (วัน-เดือน-ปี)
เชื้อชาติ / สัญชาติ / ศาสนา
สถานะ (โสด, สมรส, อย่าร้าง)
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์
จบจากโรงเรียน
วุฒิการศึกษา
กรอกรหัสให้ถูกต้อง
Click for new image