สมัครเรียนทางไปรษณีย์
โรงเรียนศิริรัตน์บริบาลเชียงใหม่ (โรงเรียนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 15/37-38 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel.053-328665 มือถือ 086-4617120 , 086-4317220 , 088-2582070
1. ดาวโหลดใบสมัคร Click
2. พิมพ์ใบสมัครและกรอกรายละเอียด
3. ส่งไปรษณีย์มาได้ตามที่อยู่

โรงเรียนศิริรัตน์บริบาล เชียงใหม่
15/37-38 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดกำหนดวันเวลาเรียนและข้อมูลการโอนเงินให้ท่าน