สมัครเรียนด้วยตัวเอง
โรงเรียนศิริรัตน์บริบาลเชียงใหม่ (โรงเรียนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 15/37-38 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel.053-328665 มือถือ 086-4617120 , 086-4317220 , 088-2582070
สมัครได้ที่โรงเรียนศิริรัตน์บริบาลเชียงใหม่ (ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
15/37-38 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-328665 มือถือ 086-4617120 , 086-4317220 , 088-2582070
อ.นิกร 089-6367221