สร้างคน สร้างงาน สร้างอนาคฅ
โรงเรียนศิริรัตน์บริบาลเชียงใหม่ (โรงเรียนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 15/37-38 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel.053-328665 มือถือ 086-4617120 , 086-4317220 , 088-2582070
ข่าว - News
รุ่นที่ 1/2558

วันที่ 18-19 มีนาคม 58 รายงานตัว / เข้าหอพัก
วันที่ 20     มีนาคม 58 ปฐมนิเทศ / พร้อมเปิดเรียน

รุ่นที่ 2/2558

วันที่ 2 มิถุนายน 58 เปิดเรียน รุ่นที่ 3/2558

รุ่นที่ 3/2558
วันที่ 1 กันยายน 58 เปิดเรียน รุ่นที่ 4/2558

รุ่นที่ 4/2558
วันที่ 1 ธันวาคม 58 เปิดเรียน